Logo Home สินค้า บริการ ผลงาน ติดต่อเรา

หลังคาสี Metalsheet

         หลังคาเหล็กเคลือบสี เป็น ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อม และความต้องการที่หลากหลาย เนื่องจากได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใช้ในสภาวะที่ต้องการวัสดุที่ทนทานการกัดกร่อนเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมรุนแรง หรือการกัดกร่อนสูง โดยเฉพาะอาคารที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล และบริเวณที่มีการกัดกร่อนจาก สารเคมี กรด หรือด่าง

 

CROSS SECTION
รูปตัดแสดงชั้นของส่วนที่เคลือบบนแผ่นเหล็ก

สีหลังคา Metalsheet

*สีที่เห็นอาจมีการผิดเพี้ยนจากสีจริง อันเนื่องจากปัจจัยหลายประการเช่น การแต่งรูป หรือ ความสว่างหน้าจอ

  

จำนวนผู้เข้าชม

Start date:17 Aug 2011

ไอเน็กวัน ระบบจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป